Tietosuojakäytäntö

Palveluehdot-sivulla kuvataan verkkosivuston tai sovelluksen käyttöä koskevat säännöt ja ohjeet. Siinä määritellään käyttäjän ja verkkosivuston tai sovelluksen omistajan lailliset vastuut.


Tietosuojaseloste päivitetty: 5.2.2024

Tietojen kerääminen

Yleinen henkilötietosuojalaki velvoittaa informoimaan asiakkaita siitä, kuinka käsitellään ja varastoidaan asiakkaita koskevia tietoja. Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Blockhouse Gamesin liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen ja niistä viestiminen sekä asiakassuhteiden ja tarjoamien olemassa olevien ja tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Tällaista tietoa voi antaa vain asiakas, yhtiön velvollisuus on taata, että tieto on suojattu.  Et voi tilata mitään verkkokaupasta luovuttamatta alla lueteltuja henkilötietoja:

  • perustiedot  (kuten nimet, puhelinnumero, sähköposti, kotiosoite ja/tai muu yksilöivä tunniste)
  • maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot (kuten maksuja, maksamista koskevat tiedot)
  • verkko- ja mobiilipalveluiden käyttöä koskevat tarpeelliset tiedot, rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot sekä Asiakasrekisterin yhteydessä käsiteltyjen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit
  • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Blockhouse Gamesin henkilökunnalla on pääsy järjestelmään ja käyttää tietoja sallimalla tavalla. Luovutamme tietoja huolellisesti valittujen kolmansien osapuolien järjestelmiin markkinointia sekä analytiikkaa varten.

Henkilötietoja käsittelevät:

    Yrityksemme ja sen työntekijät
    Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
    Kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
    IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme
    Markkinointikumppanimme

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen (kuten servereiden käyttö EU alueen ulkopuolella) kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain asettamia vaatimuksia.

Tietojen säilytys

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai laki vaatii.

Rekisterin suojaus

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin.

Evästeet

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Käytämme evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Sinua ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaanja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita tuotteita kumppaneidemme verkkosivustoilla), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

Voit antaa suostumuksen evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimen asetuksista.

Asiakkkaan oikeudet

  • Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeuskieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminensuoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.
  • Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia Blockhouse Gamesia oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevaa tietoa. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta antaessaan tiedot rekisteriin.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia myynti@blockhousegames.net. Jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistus kopion. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Rekisterin omistaja ja pitäjä

Blockhouse Games OY

Yhteystiedot:
Kauppiaskatu 19 C 
20100 Turku
0407280833
Myynti@blockhousegames.net